แนะนำข้อมูลหลักสูตรและงานบริการนักศึกษา

แนะนำข้อมูลหลักสูตร ประจำปี 2567

มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด

เว็บไซต์มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด / ข้อมูลตารางการออกแนะแนวโรงเรียนต่างๆ

มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด

เปิดรับสมัครนักศึกษาภาคปกติ (จันทร์-ศุกร์)

ประจำปีการศึกษา 2567

รอบที่ 1 (ปิดรับสมัครแล้ว)


รอบที่ 2 (ปิดรับสมัครแล้ว)
หลักสูตรที่ 1

เทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล
...

หลักสูตรที่ 2

การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ
...

หลักสูตรที่ 3

การเป็นผู้ประกอบการ
...

หลักสูตรที่ 4

การจัดการโลจิสติกส์
...

หลักสูตรที่ 5

เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
...

หลักสูตรที่ 6

การบัญชี
...

หลักสูตรที่ 7

รัฐประศาสนศาสตร์
...

ข้อมูล กยศ.และทุนต่างๆ

สำหรับนักศึกษา
...

สวัสดิการและบริการต่างๆ

สำหรับนักศึกษา
...

ข้อมูลการสมัครเรียน

งานทะเบียน(แม่สอด)
...

แผนที่ภายใน

มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด
...