Notice: Undefined index: a777d in /var/www/site/maesot.kpru.ac.th/index.php on line 3
การจัดการความรู้ด้านการวิจัย - มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด

การจัดการความรู้ด้านการวิจัย

การจัดการความรู้ด้านการวิจัย

วันที่จัด หัวข้อชื่อองค์ความรู้ ดาวน์โหลดเอกสาร
31 ตุลาคม 2560 แนวปฏิบัติในการเขียนงบประมาณที่จะใช้ในการดำเนินการวิจัย

 

เปิดรับสมัครนักศึกษาภาคปกติประจำปีการศึกษา 2561 แล้ววันนี้!!