การเผยแพร่องค์ความรู้ด้านงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์และการนำองค์ความรู้ไปใช้ประโยชน์

การเผยแพร่องค์ความรู้ด้านงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์และการนำองค์ความรู้ไปใช้ประโยชน์

องค์ความรู้จากงานวิจัย

แผ่นพับงานวิจัย

เทคนิคการเขียนบทความ

เทคนิคการเขียนบทความ

องค์ความรู้ด้านการวิจัยจากการลงพื้นที่

องค์ความรู้ด้านการวิจัยจากการลงพื้นที่

ข้อมูลวิสาหกิจชุมชนดีเด่นระดับประเทศ

ข้อมูลวิสาหกิจชุมชนดีเด่นระดับประเทศ

 

เงินวิจัย 2561

เงินวิจัย 2561

ผลงานวิชาการ

ผลงานวิชาการของอาจารย์ประจำและนักวิจัย


เปิดรับสมัครนักศึกษาภาคปกติประจำปีการศึกษา 2562 แล้ววันนี้!!

%d bloggers like this: