ขอเชิญร่วมทำบุญเนื่องในวันครบรอบวันสถาปนามหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด

ขอเชิญร่วมทำบุญเนื่องในวันครบรอบวันสถาปนามหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด

ภาพประกอบจากงานวันครบรอบวันสถาปนาฯ ปี 2559
**ภาพประกอบจากงานวันครบรอบวันสถาปนาฯ ปี 2559

ขอเชิญทุกท่านร่วมทำบุญเนื่องในวันครบรอบ  16 ปี “วันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด”  ในวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2560 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด โดยมีรายละเอียดกำหนดการดังนี้

ขอเชิญร่วมทำบุญเนื่องในวันครบรอบวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด

(คลิกเพื่อดาวน์โหลดกำหนดการ)

ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

สำนักงานมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด

โทร. 055-801664