ชีวิตและการปรับตัวในรั้วมหาวิทยาลัย

[youtube https://www.youtube.com/watch?v=148cGLCO3Xs ]

เปิดรับสมัครนักศึกษาภาคปกติประจำปีการศึกษา 2563 แล้ววันนี้!!