Notice: Undefined index: a777d in /var/www/site/maesot.kpru.ac.th/index.php on line 3
ฝ่ายกิจการนักศึกษา จัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาด้านประชาธิปไตย

ฝ่ายกิจการนักศึกษา จัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาด้านประชาธิปไตย

ฝ่ายกิจการนักศึกษา จัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาด้านประชาธิปไตย

ฝ่ายกิจการนักศึกษา จัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาด้านประชาธิปไตย เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2560 เวลา 08.00-12.00 น. จัดเป็นโครงการพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ กิจกรรมพัฒนานักศึกษาด้านประชาธิปไตย ณ ห้องประชุมทับทิม อาคารเฉลิมพระเกียรติ  มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด โดยมี นางจำนรรจ์ เสนาะเมือง ผู้อำนวยการสำนักงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด ได้ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ ซึ่งในการอบรมครั้งนี้ มีนักศึกษาชั้นปีที่ 2 ทุกโปรแกรมวิชาเข้าร่วมกิจกรรม โดยมี ดาบตำรวจเอกวัสส์  พอกพูนธนนันท์  ผู้บังคับหมู่งานจราจร สถานีตำรวจภูธรแม่สอด และคุณณัฐวุฒิ สายเปีย เป็นวิทยากรในการบรรยายในหัวข้อเรื่อง “บทบาทของเยาวชนในระบอบประชาธิปไตย”

นางสาวศิริพร  บัวคำ

ผู้เขียนข่าว