ฝ่ายกิจการนักศึกษา จัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาด้านภูมิคุ้มกันภัยจากยาเสพติด

ฝ่ายกิจการนักศึกษา จัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาด้านภูมิคุ้มกันภัยจากยาเสพติด

ฝ่ายกิจการนักศึกษา จัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาด้านภูมิคุ้มกันภัยจากยาเสพติด เมื่อวันที่  26 สิงหาคม 2560 เวลา 13.00-16.30 น. จัดเป็นโครงการพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ กิจกรรมพัฒนานักศึกษาด้านภูมิคุ้มกันภัยจากยาเสพติด ณ ห้องประชุมรัตนมณี อาคารเฉลิมพระเกียรติ  มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด โดยมี นางจำนรรจ์ เสนาะเมือง ผู้อำนวยการสำนักงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด ได้ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ ซึ่งในการอบรมครั้งนี้ มีนักศึกษาชั้นปีที่ 2 ทุกโปรแกรมวิชาเข้าร่วมกิจกรรม โดยมี ดาบตำรวจเอกวัสส์  พอกพูนธนนันท์  ผู้บังคับหมู่งานจราจร สถานีตำรวจภูธรแม่สอด และคุณณัฐวุฒิ สายเปีย เป็นวิทยากรในการบรรยายในหัวข้อเรื่อง “สถานการณ์ยาเสพติดในปัจจุบันและการป้องกัน และแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษาอย่างยั่งยืน”

นางสาวศิริพร  บัวคำ

ผู้เขียนข่าว