ศูนย์เมียนมาร์ศึกษา จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะการแปลเอกสาร ในวันที่ 26-28 มีนาคม 2561 ณ ศูนย์ศึกษาและพัฒนาอัญมณี มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด

ศูนย์เมียนมาร์ศึกษา จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะการแปลเอกสาร ในวันที่ 26-28 มีนาคม 2561 ณ ศูนย์ศึกษาและพัฒนาอัญมณี มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด

ศูนย์เมียนมาร์ศึกษา มีกำหนดจัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะการแปลเอกสาร ในวันที่  26-28 มีนาคม 2561 ณ ศูนย์ศึกษาและพัฒนาอัญมณี มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร  แม่สอด โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาทักษะการแปลให้แก่กลุ่มเป้าหมายได้แก่ บุคลากรที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการแปลเอกสารหรือปฏิบัติงานล่ามในหน่วยงานรัฐและเอกชนหรือผู้ที่มีความสนใจเข้าร่วมกิจกรรมที่มีทักษะทางด้านภาษาพม่า จำนวน 15 คน เก็บค่าเงินลงทะเบียนคนละ 500 บาท โดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญทางด้านงานล่าม จำนวน 3 ท่าน ได้แก่

  1. อาจารย์วิจิตร คริเสถียร อาจารย์ประจำสาขาวิชาพม่าศึกษา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
  2. ร้อยเอกอดิศักดิ์ บัณฑิตย์ ล่ามภาษาประเทศใกล้เคียง
  3. นางสาวสุดาวดี เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานแปลภาษาพม่า ประจำสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดตาก สาขาแม่สอด

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมและสมัครได้ที่

นางสาวภชิสา ปัทมภูวนนท์ (ออย) โทร 095-3168999


 


ร่วมแสดงความคิดเห็น