• เกี่ยวกับเว็บไซต์

  เว็บไซต์ https://maesot.kpru.ac.th/elearning เป็นเว็บไซต์สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด ขั้นตอนการใช้งานสำหรับนักศึกษาโดยสรุปมีดังนี้

  ขั้นตอนการใช้งานสำหรับนักศึกษา

  1. ที่มุมบนด้านขวามือของเว็บ คลิกที่ Log in จากนั้นกรอกบัญชีผู้ใช้และรหัสผ่าน (อันเดียวกับการเข้าใช้อินเทอร์เน็ตของมหาวิทยาลัย)
  2. หลังจากที่เข้าสู่ระบบเรียบร้อยแล้ว ที่เมนูด้านซ้ายมือ คลิกที่ "หน้าแรก"
  3. คลิกรายชื่อผู้สอนที่ท่านได้ลงทะเบียนเรียน
  4. คลิกประเภทนักศึกษา (ภาคปกติ, ภาคกศ.บป.)
  5. คลิกรายวิชาที่ท่านได้ลงทะเบียนเรียน
  6. หากท่านเข้าเรียนออนไลน์เป็นครั้งแรก จะต้องกรอกรหัสเข้าห้องเรียนก่อน ซึ่งขอรับรหัสเข้าเรียนได้จากอาจารย์ผู้สอน
  หมายเหตุ

  • อาจารย์ผู้สอนที่ต้องการใช้ระบบฯ โปรดติดต่อดร.เอกรัฐ ปัญญาเทพ 
  • นักศึกษาที่ไม่สามารถเข้าสู่ระบบได้ โปรดติดต่อนายกำภู สุจริตจันทร์ โดยให้จัดเตรียมรูปถ่ายบัตรนักศึกษาเพื่อยืนยันการเป็นนักศึกษา
รายชื่อผู้สอน