การสื่อสารระหว่างกระบวนการบนเครื่องเดียวกันและระหว่างหลายเครื่อง การประสานเวลา ระหว่าง กระบวนการ ซ็อกเก็ตของ ทีซีพี และ ยูดีพี สถาปัตยกรรมแบบลูกข่าย-ตัวบริการ การโปรแกรมบน อินเทอร์เน็ต การเรียกใช้กระบวนงานจากระยะไกล 

  ระบบสื่อสารแบบไร้สาย ระบบสื่อสารแบบไร้สายสมัยใหม่ หลักมูลการออกแบบ เทคนิคการ เข้าถึงหลายทางสำหรับการสื่อสารแบบไร้สาย ระบบเครือข่ายไร้สาย มาตรฐานการสื่อสารแบบไร้สาย ระบบ เครือข่ายเฉพาะที่แบบไร้ สาย วายฟายและระบบเครือข่ายแบบไร้สายบนมาตรฐาน IEEE 802.11 

 การใช้โปรแกรมด้านการประมวลผลคำ โปรแกรมด้านการนำเสนอผลงาน และโปรแกรม กระดานคำนวณอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อนำไปประยุกต์ใช้งานในชีวิตประจำวัน 

ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต สถาปัตยกรรมเครือข่าย โปรแกรมประยุกต์ทาง เครือข่ายและโปรโตคอลที่ใช้, เว็บและ HTTP, FTP, ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์และ SMTP, ระบบโดเมนเนม โปรแกรมประยุกต์แบบเพียร์ทูเพียร์ โปรโตคอลชั้นทรานสปอร์ต, UDP และ TCP โปรโตคอลชั้นเครือข่าย, IP, หมายเลข IP, การรับส่งข้อมูลบนอินเทอร์เน็ต  ปฏิบัติการสื่อสารข้อมูล เช่น การใช้โปรแกรมจำลองการทำงาน ของโปรโตคอล