ข้อมูลการสมัครเรียน

ข้อมูลการสมัครเรียน

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด

A.ขั้นตอนการสมัครเรียนช่วง COVID-19

B.สอบถามการสมัครเรียน(แม่สอด)  A.ขั้นตอนการสมัครเรียนช่วง COVID-19


  นักเรียนสามารถสมัครเรียนได้ 2 ช่องทาง ได้แก่

      1. สมัครทางระบบ Online

 •                     1.1 เข้าเว็บไซต์มหาวิทยาลัยราชภัฎกำแพงเพชร www.kpru.ac.th แล้วกดที่รับสมัครเรียนนักศึกษาใหม่ 2564 (ตามภาพด้านล่าง)


 •                     1.2 เมื่อทำตามขั้นตอนที่ 1.1 และเข้ามายังเว็บไซต์ admission.kpru.ac.th ให้นักเรียนกดดูขั้นตอนการสมัคร และเลือกรอบการสมัคร(ตามลูกศร A) เมื่อนักเรียนเข้าใจขั้นตอนการสมัครแล้วสามารถสมัครได้โดยเลือกที่เมนู สมัครเรียนออนไลน์(ตามลูกศร B)


 •                     1.3 นักเรียนชำระค่าสมัคร และทำตามขั้นตอนกำหนดการ ต่อไป


 •     2. สมัครทางกึ่งระบบ Online

 •                     2.1 เว็บไซต์มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด maesot.kpru.ac.th กดที่ดาวน์โหลดเอกสาร เลือกใบสมัครศึกษาต่อ (ภาคปกติ) (ตามภาพด้านล่าง)


 •                     2.2 ดาวน์โหลด และพิมพ์เอกสาร กรอกข้อมูลให้ถูกต้อง และครบถ้วนทุกช่อง(ตามภาพด้านล่าง)
 • ดาวน์โหลดใบสมัคร รอบที่ 1 แบบ PDF >>คลิ๊ก<<ฺB.สอบถามการสมัครเรียน(แม่สอด)

     นักเรียน – นักศึกษา สามารถติดต่อขอข้อมูล หรือรับ – ส่งไฟล์เอกสารได้ทุกวันในเวลาราชการตามช่องทาง ดังนี้