สวัสดิการและบริการต่างๆ

สวัสดิการและบริการต่างๆ

สำหรับนักศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด

A.ให้คำปรึกษาด้านวิชาทหาร และการผ่อนผันทหาร
B.ให้บริการด้านกีฬาและนันทนาการ
C.ประสานงานด้านการประกันอุบัติเหตุของนักศึกษา
D.ให้คำบริการประสานงานด้านเวชศึกษาป้องกัน
E.ให้คำปรึกษาข้อมูลและประสานงานหอพักนักศึกษา
F.ให้บริการหอพักนักศึกษา
G.ให้บริการเทคโนโลยีสารสนเทศแก่นักศึกษา
H.ให้บริการห้องสมุดสำนักวิทยบริการแก่นักศึกษา  A.ให้คำปรึกษาด้านวิชาทหาร และการผ่อนผันทหาร

 • 1. ให้คำปรึกษาและประสานงานเกี่ยวกับผู้ที่ไม่ได้ศึกษาวิชาทหาร ที่มีความประสงค์ในการผ่อนผันการเกณฑ์ทหาร
 • 2. ให้คำปรึกษาและประสานงานเกี่ยวกับผู้ที่เรียนวิชาทหารจากสถาบันการศึกษาแห่งอื่นมาก่อน ที่มีความประสงค์ในการผ่อนผันการเกณฑ์ทหารหรือศึกษาวิชาทหารต่อในระดับชั้นอื่น


  ฺB.ให้บริการด้านกีฬาและนันทนาการ

 • 1. อาคารกีฬาในร่ม มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด
 • 2. ฟิตเนส
 • 3. สระว่ายน้ำ
 • 4. ห้องซ้อมเต้น
 • 5. อาคารกีฬาในร่ม
 • ...

  ห้องซ้อมเต้น

  ...

  ฟิตเนส

  ...

  สระว่ายน้ำ

  ...

  อาคารกีฬาในร่ม

  ...

  อาคารกีฬาในร่ม

  ...

  อาคารกีฬาในร่มC.ประสานงานด้านการประกันอุบัติเหตุของนักศึกษา

-หาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด ได้ทำประกันภัยที่เกิดจากอุบัติเหตุของนักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด กับ บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน) โดยกรมธรรม์มีผลคุ้มครองระยะเวลา 1 ปีD.ให้บริการด้านเวชศึกษาป้องกัน

-มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด ได้จัดตั้งห้องพยาบาลขึ้น เพื่อให้บริการแก่นักศึกษาและบุคลากรในมหาวิทยาลัย ในด้านการรักษาพยาบาลใกรณีที่นักศึกษาและบุคลากรเกิดอาการเจ็บป่วย หรือเกิดอุบัติเหตุเล็กๆน้อยๆ โดยจะมีเจ้าหน้าที่คอยให้บริการ โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นE.ให้คำปรึกษาข้อมูลและประสานงานหอพักนักศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด มีนโยบายให้ความสะดวกสบาย ความปลอดภัย และ การช่วยเหลือแก่นักศึกษาที่มีปัญหาด้านที่พักอาศัยระหว่างศึกษาอยู่ในรั้วมหาวิทยาลัย โดยเฉพาะด้านการเงินที่ผู้ปกครองต้องใช้จ่าย เป็นค่าที่พักอาศัยภายนอกรั้วมหาวิทยาลัยที่ค่อนข้างมีราคาแพง ทางมหาวิทยาลัยได้ตระหนักในเรื่องนี้เป็นอย่างยิ่ง จึงเห็นควรให้มีการสร้างหอพักนักศึกษาภายในรั้วมหาวิทยาลัยขึ้น โดยคิดค่าบริการที่ไม่ประสงค์การค้าในเชิงธุรกิจ เพื่อให้นักศึกษาใช้บริการจนจบการศึกษาตามที่ครอบครัวและนักศึกษาประสงค์ ซึ่งมีรายละเอียดของหอพัก ดังนี้ หอพักนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด จัดบริการให้นักศึกษาที่ประสงค์จะเข้าพักอาศัยมีจำนวน 4 อาคาร ได้แก่


F.ให้บริการหอพักนักศึกษา

หอพักนักศึกษาทั้ง 4 หอ ตั้งอยู่ใจกลางบริเวณโดยรอบภายในรั้วมหาวิทยาลัย โดยมีสิ่งอำนวยความสะดวกทั้งภายนอกและภายในอาคารหอพัก พอสังเขป ได้แก่
 • 1. ⮚ ภายนอกอาคาร มีที่จอดรถทั้งมอเตอร์ไซต์และรถยนต์
 • 2. ⮚ ภายในอาคาร มีห้องน้ำรวม มีตู้เย็นรวม มีโซนห้องครัว มีที่วางรองเท้าหน้าห้อง มีมิเตอร์ไฟฟ้าแต่ละห้อง มีเครื่องแสกนลายนิ้วมือเข้า-ออกประตู ฯลฯ
 • 3. ⮚ ภายในห้องนอน มีห้องน้ำส่วนตัว ระเบียงหลังห้อง อุปกรณ์เครื่องนอน เช่น เตียง ที่นอน ตู้เสื้อผ้า พัดลมเพดาน โต๊ะ เก้าอี้ เป็นต้น


G.ให้บริการเทคโนโลยีสารสนเทศแก่นักศึกษา

 • 1. บริการห้องเรียน ห้องปฎิบัติคอมพิวเตอร์ ห้องบริการอินเตอร์เน็ต
 • 2. บริการยืมคืนอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ภายในมหาวิทยาลัยฯ
 • 3. บริการซ่อมคอมพิวเตอร์ สำหรับนักศึกษา ตามความเหมาะสม
 • 4. ผลิตภัณฑ์ Microsoft เช่น Windows Office นักศึกษาสามารถขอ License ได้ฟรี !
 • 5. บริการอินเตอร์เน็ตไร้สาย (KPRUMS-WiFi) ทุกๆ จุดของมหาวิทยาลัยฯ
 • 6. ให้คำปรึกษาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและอื่นๆ


H.ให้บริการห้องสมุดสำนักวิทยบริการแก่นักศึกษา

 • 1. ให้บริการสืบค้นหนังสือและยืมคืนหนังสือในห้องสมุดสำนักวิทยบริการ