ทำเนียบรางวัล

 

 

QR CODE
QR CODE
QR CODE

 

มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด มีนักศึกษาที่ได้รับรางวัล ดังต่อไปนี้

 

QR CODE

 

รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 คลิปวิดีโอเพื่อประชาสัมพันธ์ “ตลาดต้องชม” ของกาดนั่งย่องคล้องย่าม จังหวัดตาก โดยนักศึกษาโปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
รางวัลชนะเลิศการออกแบบตราสัญลักษณ์สินค้าไร่กาญจนศักดิ์ โดยนักศึกษาโปรแกรมวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์


 

QR CODE

 

รางวัลกิจกรรมแม็คโครและนักศึกษามหาวิทยาลัยร่วมพัฒนาธุรกิจค้าปลีกท้องถิ่น ประจำปี 2560 รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 และรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ได้แก่นักศึกษาจากโปรแกรมวิชาการจัดการโลจิสติกส์ รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ได้แก่ นักศึกษาจากโปรแกรมวิชาการบัญชี


 

QR CODE

 

รางวัลทุนสนับสนุนการจัดทำ Demo ในโครงการ “STARTUP THAILAND LEAGUE 2018”


 

QR CODE

 

รางวัลการแข่งขันกีฬา E-Sport “ROV Young Master Championship”


 

QR CODE

 

รางวัลชมเชย การประกวดออกแบบ “EV Bus Innovation Design Contest 2018” จัดโดย บริษัทสกุลฎ์ชี อินโนเวชั่น จำกัด (ในกลุ่มโชคนำชัย) และ สวทช.