งานห้องสมุด

 

 

 

ประจำเดือน พฤษภาคม 2562

 

 

ผู้แต่ง กฤษฏา กฤษณะเศรณี
เลขหมู่ 658.872

 

ผู้แต่ง สมศักดิ์ มีนคร
เลขหมู่ 690.2

 

ผู้แต่ง กวี หวังนิเวศน์กุล
เลขหมู่ 692.5

 

ผู้แต่ง วริศรา ภานุวัฒน์
เลขหมู่ 382.9593

 


ประจำเดือน มิถุนายน 2562

 

 

ผู้แต่ง อิศเรศ ภาชนะกาญจน์
เลขหมู่ 006.68

 

ผู้แต่ง สุเมธ ศิริคุณโชติ
เลขหมู่ 343.04

 

ผู้แต่ง ไพรวัลย์ เคนพรม
เลขหมู่ 350

 

ผู้แต่ง สุพิศ ปราณีตพลกรัง
เลขหมู่ 351.7

 

 

ผู้แต่ง ณัฏฐา พรอำนาจ
เลขหมู่ 615.321

 

ผู้แต่ง ไพฑูรย์ ศิริโอฬาร
เลขหมู่ 658.403

 

ผู้แต่ง กิตติ กอบัวแก้ว
เลขหมู่ 658.5

 

ผู้แต่ง อนุวัฒน์
เลขหมู่ 915.91

 


ประจำเดือน กรกฎาคม 2562

 

 

ผู้แต่ง ธีรวัฒน์ ประกอบผล
เลขหมู่ 005.133

 

ผู้แต่ง บัณฑิต นิจถาวร
เลขหมู่ 364.1323

 

ผู้แต่ง มิ้น, ธาน ธาน
เลขหมู่ 495.8

 

ผู้แต่ง อุเทน ลำนำทา
เลขหมู่ 657

 

 

ผู้แต่ง JAMES REED
เลขหมู่ 658.3

 

ผู้แต่ง เสกสรร
เลขหมู่ 658.872

 

ผู้แต่ง ศูนย์วัฒนธรรมอำเภอแม่สอด
เลขหมู่ 959.3

 

ผู้แต่ง ภาพิมล
หมวด นวนิยาย

 


ประจำเดือน สิงหาคม 2562

 

 

ผู้แต่ง จตุรพัชร์ พัฒนทรงศิวิไล
เลขหมู่ 005.133

 

ผู้แต่ง ปิยะศักดิ์ มานะสันต์
เลขหมู่ 650

 

ผู้แต่ง ฟิลิป คอตเลอร์
เลขหมู่ 658.8

 

ผู้แต่ง พิมพันธ์ เดชะคุปต์
เลขหมู่ 371.1

 

 

ผู้แต่ง คำนาย อภิปรัชญากุล
เลขหมู่ 658.785

 


เปิดรับสมัครนักศึกษาภาคปกติประจำปีการศึกษา 2563 แล้ววันนี้!!