งานห้องสมุด

 

 

 

kpru-books

kpru-books
kpru-books

 

 
 ประจำเดือน ธันวาคม 2563 

รายการ หมวดหมู่ ผู้แต่ง ตัวอย่าง
342.593 ศ.ดร.ชาญชัย แสวงศักดิ์
155.25 ธัญญาภัทร์ เลิศจันทรางกุร
658.3 สุมิตร สุวรรณ
959.3 -

 

 เอกสารเผยแพร่ 

รายการ ประเภทไฟล์ ดาวน์โหลด
-PDF
-PDF

 


เปิดรับสมัครนักศึกษาภาคปกติประจำปีการศึกษา 2563 แล้ววันนี้!!