งานห้องสมุด

 

 

 

ประจำสัปดาห์ที่ 2 เดือน ตุลาคม 2561

 

 

ผู้แต่ง ธีรวัฒน์ ประกอบผล
เลขหมู่ 005.133

 

ผู้แต่ง บัณฑิต นิจถาวร
เลขหมู่ 364.1323

 

ผู้แต่ง มิ้น, ธาน ธาน
เลขหมู่ 495.8

 

ผู้แต่ง อุเทน ลำนำทา
เลขหมู่ 657

 

 

ผู้แต่ง JAMES REED
เลขหมู่ 658.3

 

ผู้แต่ง เสกสรร
เลขหมู่ 658.872

 

ผู้แต่ง ศูนย์วัฒนธรรมอำเภอแม่สอด
เลขหมู่ 959.3

 

ผู้แต่ง ภาพิมล
หมวด นวนิยาย

 


ประจำสัปดาห์ที่ 1 เดือน ตุลาคม 2561

 

 

ผู้แต่ง จตุรพัชร์ พัฒนทรงศิวิไล
เลขหมู่ 005.133

 

ผู้แต่ง ปิยะศักดิ์ มานะสันต์
เลขหมู่ 650

 

ผู้แต่ง ฟิลิป คอตเลอร์
เลขหมู่ 658.8

 

ผู้แต่ง พิมพันธ์ เดชะคุปต์
เลขหมู่ 371.1

 

 

ผู้แต่ง คำนาย อภิปรัชญากุล
เลขหมู่ 658.785

 


เปิดรับสมัครนักศึกษาภาคปกติประจำปีการศึกษา 2561 แล้ววันนี้!!