ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการรับพระราชทานปริญญาบัตร ปี 2563

 

 

 

ด้วย คณะกรรมการดำเนินงานในงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ได้รับการประสานจากสำนักงานราชเลขานุการในพระองค์ พระที่นั่งอัมพรสถาน เรื่อง การกำหนดวันในการรับพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภาคเหนือ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ กำหนดวันเสด็จพระราชทานปริญญาบัตรสำหรับมหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภาคเหนือ ในระหว่างวันที่ 8 – 11 ธันวาคม 2563 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วิทยาเขตสะลวง – ขี้เหล็ก อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ในการนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร จึงขอแจ้งกำหนดพิธีรับพระราชทานปริญญาบัตรและการฝึกซ้อมของบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559 ถึง 2560 ในวันที่ 10 ธันวาคม 2563 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ และ การฝึกซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร วันที่ 6 – 8 ธันวาคม 2563 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

 
 เอกสารแนะนำ 

รายการ ดาวน์โหลด

 
 หนังสือจาก หน่วยราชการในพระองค์ ๙๐๔ 

รายการ ดาวน์โหลด

 
 
 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร 

รายการ ดาวน์โหลด

 
 
 กำหนดการ 

รายการ ดาวน์โหลด

 
 
 ข้อมูลจาก กองพัฒนานักศึกษา 

รายการ ดาวน์โหลด

 
 
 ข้อมูลจาก สำนักบริการวิชาการและจัดหารายได้ 

รายการ ดาวน์โหลด

 
 
 ข้อมูลจาก มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 

รายการ ดาวน์โหลด

 
 
 วิดีทัศน์แนะนำ ขั้นตอนการฝึกซ้อมรับปริญญา 
 

 


 

เปิดรับสมัครนักศึกษาประจำปีการศึกษา 2564 แล้ววันนี้!!