Notice: Undefined index: a777d in /var/www/site/maesot.kpru.ac.th/index.php on line 3
งานการเงินและบัญชี - มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด

งานการเงินและบัญชี

 

 หลักเกณฑ์การเบิกจ่าย 

รายการ ประเภทไฟล์ ดาวน์โหลด
-PDF
-PDF
-PDF

 

 การจัดการความรู้ 

รายการ ประเภทไฟล์ ดาวน์โหลด
-PDF

 

 เอกสารประกอบการเบิกจ่าย 

รายการ ประเภทไฟล์ ดาวน์โหลด
-PDF
-Word
-Word
-Word
-Word
-PDF
-PDF

 

 เอกสารเกี่ยวกับการเดินทางไปราชการ 

รายการ ประเภทไฟล์ ดาวน์โหลด
-PDF
-PDF
-PDF
-PDF

 

 คู่มือปฏิบัติงานการเงินและบัญชี 

รายการ ประเภทไฟล์ ดาวน์โหลด
-PDF
-PDF
-PDF
-PDF

 

 ข้อมูลเพิ่มเติมประกอบเอกสารการเบิกจ่าย 

รายการ ประเภทไฟล์ ดาวน์โหลด
-Image
-Image

 


เปิดรับสมัครนักศึกษาภาคปกติประจำปีการศึกษา 2561 แล้ววันนี้!!