Notice: Undefined index: a777d in /var/www/site/maesot.kpru.ac.th/index.php on line 3
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด

โปรแกรมวิชาและหลักสูตร

เปิดรับสมัครนักศึกษาภาคปกติประจำปีการศึกษา 2561 แล้ววันนี้!!

ข่าวประชาสัมพันธ์

ขณะนี้ได้แสดงข่าวล่าสุดในกลุ่มนี้จำนวน 5 ข่าว จากจำนวนทั้งหมด 275 ข่าว
ขณะนี้ได้แสดงข่าวล่าสุดในกลุ่มนี้จำนวน 5 ข่าว จากจำนวนทั้งหมด 179 ข่าว
ขณะนี้ได้แสดงข่าวล่าสุดในกลุ่มนี้จำนวน 5 ข่าว จากจำนวนทั้งหมด 125 ข่าว
ขณะนี้ได้แสดงข่าวล่าสุดในกลุ่มนี้จำนวน 5 ข่าว จากจำนวนทั้งหมด 28 ข่าว
ขณะนี้ได้แสดงข่าวล่าสุดในกลุ่มนี้จำนวน 5 ข่าว จากจำนวนทั้งหมด 178 ข่าว

ค่านิยมหลักขององค์กร

K

Knowledge

Knowledge

P

Public Service and Productivity

Public Service and Productivity

R

Responsibility

Responsibility

U

Unity

Unity

องค์ความรู้และดาวน์โหลด