ดาวน์โหลดซอฟต์แวร์อรรถประโยชน์

**ก่อนการดาวน์โหลด ให้ท่านตรวจสอบว่าระบบปฏิบัติการที่ท่านใช้งานอยู่นั้นเป็นรุ่นใด จากนั้นให้เลือกดาวน์โหลดรุ่นที่ตรงกับระบบปฏิบัติการที่ท่านใช้งานอยู่ ***
– วิธีตรวจสอบรุ่นของระบบปฏิบัติการ  (คลิก)
– ข้อมูลเกี่ยวกับ Windows รุ่น 32 บิตและ 64 บิต (คลิก)

ซอฟต์แวร์อรรถประโยชน์ (Utility)

ซอฟต์แวร์ประเภทแก้ไขข้อความ (Text Editor)

ซอฟต์แวร์เกี่ยวกับความปลอดภัยของระบบคอมพิวเตอร์ (Computer Security & Malware Detection)