สายตรงผู้อำนวยการ

 

 
 สายตรงผู้อำนวยการ  

สายตรงผู้อำนวยการ เป็นช่องทางที่นักศึกษา บุคลากร หรือบุคคลทั่วไปสามารถส่งข้อเสนอแนะ ข้อร้องเรียน หรือ ความคิดเห็นถึงผู้อำนวยการมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด เพื่อนำไปสู่การปรับปรุงแก้ไขและการพัฒนาต่อไป

การส่งข้อเสนอแนะหรือความคิดเห็น
ผู้ให้ข้อเสนอแนะหรือความคิดเห็นไม่จำเป็นต้องระบุตัวตนจริง หากไม่ประสงค์ให้มหาวิทยาลัยฯ ติดต่อกลับหรือให้ข้อมูลเพิ่มเติม

การส่งข้อร้องเรียน
ผู้ร้องเรียนจะต้องแจ้งชื่อ เบอร์โทรศัพท์ และ E-mail เพื่อจะสามารถติดต่อกลับหรือขอข้อมูลเพิ่มเติมได้ ทั้งนี้ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาไม่รับข้อร้องเรียนจากผู้ร้องเรียนที่ไม่ประสงค์แสดงตัวตน

ข้อมูลของทุกท่านจะถูกเก็บเป็นความลับและจะนำไปสู่การพิจารณาทุกกรณี มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด ขอขอบคุณทุกข้อเสนอแนะและความคิดเห็น มา ณ โอกาสนี้

 

จากคุณ
*
เบอร์โทรศัพท์

E-mail
*
ชื่อเรื่อง
*
ข้อความ
*
หมายเหตุ
กรุณากรอกในช่องที่มีเครื่องหมาย * ให้ครบทุกช่อง

 

เปิดรับสมัครนักศึกษาประจำปีการศึกษา 2564 แล้ววันนี้!!