ขอเชิญนักศึกษาและบุคคลทั่วไปร่วมอบรมเตรียมพร้อมเพื่อการสอบ TOEIC ระยะเวลาการอบรมรวม 24 ชั่วโมง

ขอเชิญนักศึกษาและบุคคลทั่วไปร่วมอบรมเตรียมพร้อมเพื่อการสอบ TOEIC ระยะเวลาการอบรมรวม 24 ชั่วโมง

ขอเชิญนักศึกษาและบุคคลทั่วไปร่วมอบรมเตรียมพร้อมเพื่อการสอบ TOEIC ระยะเวลาการอบรมรวม 24 ชั่วโมง  ณ ห้องปฏิบัติการทางภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด  โดยจัดการอบรมในวันและเวลาต่างๆ ดังนี้

toeic-extend

  • วันอาทิตย์ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 09.00 น. – 16.00 น.
  • วันอาทิตย์ที่ 6 มีนาคม 2559 เวลา 09.00 น. – 16.00 น.
  • วันอาทิตย์ที่ 13 มีนาคม 2559 เวลา 09.00 น. – 16.00 น.
  • วันเสาร์ที่ 19 มีนาคม2559 เวลา 09.00 น. – 16.00 น.

สนใจสำรองที่นั่งได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2559
ติดต่อได้ที่ งานศูนย์ภาษา ชั้น 1 อาคารสิรินธร หรือ ห้องส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ชั้น 1 อาคารเรียน 5
โทร. 055-801661 ต่อ 8066