อบรมผู้ตัดสินกีฬาให้กับนักศึกษาภาคปกติ 2559

อบรมผู้ตัดสินกีฬาให้กับนักศึกษาภาคปกติ 2559

งานกิจการนักศึกษา ได้จัดกิจกรรมอบรมผู้ตัดสินกีฬาเบื้องต้น ให้กับนักศึกษาภาคปกติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด อันมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาทักษะในการจัดการแข่งขันกีฬาและการเป็นผู้ตัดสินกีฬาให้กับนักศึกษา จัดขึ้นเมื่อวันที่ 13-14 กุมภาพันธ์  2559 ณ ลานกีฬากลางแจ้ง และอาคารกีฬาในร่ม มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก โดยได้รับเกียรติจากท่านอาจารย์จำนรรจ์  เสนาะเมือง ผู้อำนวยการสำนักงานมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมในครั้งนี้