เชิญร่วมกิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุดประจำปี 2559

เชิญร่วมกิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุดประจำปี 2559

เชิญร่วมกิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุดประจำปี 2559

ขอเชิญนักศึกษา บุคลากร และผู้สนใจทั่วไปร่วมกิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุด ประจำปี 2559 ในระหว่างวันที่ 28 มีนาคม – 1 เมษายน 2559 ณ ห้องสมุด และบริเวณลานกิจกรรม ชั้น 1 อาคารสิรินธร มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก โดยมีกิจกรรมในการส่งเสริมทักษะการเรียนรู้เชื่อมโยงกับกิจกรรมด้านวัฒนธรรมชนเผ่า และกิจกรรมอื่นๆ เช่น การบรรยายพิเศษ วิถีชีวิตวัฒนธรรมชนเผ่าในจังหวัดตาก เส้นทางสู่การอนุรักษ์มรดกไทย  กิจกรรมตามหายอดนักอ่าน กิจกรรมยืมมาก ลุ้นมาก และการประกวดคลิปประชาสัมพันธ์ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด

วันที่ 28 มีนาคม 2559
09.00-15.30 น.
 • ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมที่ห้องสมุด และร่วมกิจกรรมทำที่คั่นหนังสือและการ์ดทำมือ
วันที่ 29 มีนาคม 2559
 09.00-15.30 น.
 • ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมที่ห้องสมุด และร่วมกิจกรรมทำที่คั่นหนังสือและการ์ดทำมือ
 13.00-16.00 น.
 • นำเสนอผลงานของผู้เข้าร่วมประกวดคลิปประชาสัมพันธ์ห้องสมุด “KPRUMS Library”
วันที่ 30 มีนาคม 2559
09.00-15.30 น.
 • ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมที่ห้องสมุด และร่วมกิจกรรมทำที่คั่นหนังสือและการ์ดทำมือ
12.00-13.00 น.
 • พิธีเปิดโครงการสัปดาห์ห้องสมุด ประจำปีพ.ศ. 2559
 • มอบรางวัลกิจกรรมต่างๆ โดย ผู้อำนวยการสำนักงานมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด
13.00-17.00 น.
 • บรรยายพิเศษ เรื่อง “วิถีชีวิตวัฒนธรรมชนเผ่า จังหวัดตาก เส้นทางสู่การอนุรักษ์มรดกไทย” โดย ผศ.ดร.ร้อยตรีสุขเกษม ขุนทอง
 • การแสดงของวัฒนธรรมชนเผ่าต่างๆ
วันที่ 31 มีนาคม 2559
09.00-15.30 น.
 • ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมที่ห้องสมุด และร่วมกิจกรรมทำที่คั่นหนังสือและการ์ดทำมือ พร้อมส่งผลงานเข้าร่วมประกวด
วันที่ 1 เมษายน 2559
09.00-15.30 น.
 • ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมที่ห้องสมุด
 • ประกาศผลการประกวดการ์ดทำมือและพิธีมอบรางวัล
 • พิธีปิดกิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุด ประจำปีพ.ศ. 2559

หมายเหตุ:

 • กำหนดการนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม
 • นิทรรศการอนุรักษ์มรดกไทย วัฒนธรรมชนเผ่า จัดแสดงตลอดเดือนมีนาคม – เมษายน 2559