ขอเชิญศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด ร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพศิษย์เก่า

ขอเชิญศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด ร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพศิษย์เก่า

ขอเชิญศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด ทุกท่าน เข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพศิษย์เก่า โดยมีกำหนดจัดกิจกรรมต่างๆ ให้ท่านได้เลือกดังนี้

กิจกรรมที่ 1) กิจกรรมพัฒนาทักษะด้านโปรแกรมสำเร็จรูปคอมพิวเตอร์
วันเสาร์ที่ 12 มีนาคม 2559
08.30 น. – 16.30 น.
  • เป็นการเรียนรู้และฝึกปฏิบัติการสร้างระบบจัดการผ่านเว็บไซต์ด้วยภาษา php และ mysql ด้วยโปรแกรม Dreamweaver สำหรับผู้เริ่มต้น ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ชั้น 2 อาคารสิรินธร มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก โดยมีอาจารย์ กฤติเดช จินดาภัทร์ อาจารย์ประจำโปรแกรมวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด เป็นวิทยากร
กิจกรรมที่ 2) กิจกรรมส่งเสริมการเพิ่มรายได้
วันอาทิตย์ที่ 13 มีนาคม 2559
08.30 น. – 16.30 น.
  • เป็นการเรียนรู้และฝึกปฏิบัติการสานตะกร้าจากเส้นพลาสติก ณ ลานกิจกรรม ชั้น 1 อาคารสิรินธร มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด โดยมีอาจารย์ จิรพันธ์ สันตะวัน อาจารย์ประจำสาขางานการโรงแรม วิทยาลัยการอาชีพแม่สอด เป็นวิทยากร

หมายเหตุ:

  • ทุกกิจกรรมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด ร่วมกิจกรรมฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย ใด ๆ ทั้งสิ้น
  • สนใจติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 08-8280-9937 อ.ศศิกัญชณา บุญนาค

ตัวอย่างกิจกรรมครั้งที่ผ่านมา