กิจกรรมการศึกษาดูงานเสริมสร้างประสบการณ์ทางวิชาชีพโลจิสติกส์ ระหว่างวันที่ 8-11 มีนาคม 2559

กิจกรรมการศึกษาดูงานเสริมสร้างประสบการณ์ทางวิชาชีพโลจิสติกส์ ระหว่างวันที่ 8-11 มีนาคม 2559

โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีการจัดการโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด จัดกิจกรรมการศึกษาดูงานเสริมสร้างประสบการณ์ทางวิชาชีพโลจิสติกส์ ให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 3 เพื่อเป็นการเสริมสร้างประสบการณ์จริงจากสถานประกอบการ หน่วยงานต่างๆ เพื่อให้นักศึกษาได้เห็นมุมมองของการปฏิบัติงานจริงทางด้านการบริหารจัดการโลจิสติกส์ รวมทั้งเป็นแนวทางในการก้าวออกไปสู่โลกแห่งการทำงานในอนาคต โดยการศึกษาดูงานในครั้งนี้เป็นเวลาทั้งสิ้น 4 วัน ระหว่างวันที่ 8-11 มีนาคม 2559 โดยได้เข้าศึกษาดูงาน 3 แห่ง ได้แก่

  1. อาคารอนุรักษ์พลังงานเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดปทุมธานี โดยศึกษาดูงานในด้านการอนุรักษณ์พลังงานรวมถึงพลังงานทดแทนเพื่อการบริหารจัดการ
  2. พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยาเกาะและทะเลไทย จังหวัดชลบุรี โดยศึกษาดูงานทางด้านการจัดการโลจิสติกส์การท่องเที่ยว (Tourism Logistics) รวมถึงการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่เกาะแสมสารเพื่อเป็นสื่อในการสร้างความรู้ความเข้าใจและจิตสำนึกแก่เยาวชนตามแนวทางพระราชดำริ
  3. ศูนย์กระจายสินค้าภูมิภาค ชลบุรี CP ALL RDC บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) โดยศึกษาดูงานกระบวนการบริหารจัดการศูนย์กระจายสินค้าและการกระจายสินค้าตั้งแต่กระบวนการรับสินค้า การจัดเก็บ การหยิบ จนกระทั้งการกระจายสินค้าไปยังร้านค้า 7-eleven