ตารางการแข่งขันกีฬาสักทองเกมส์ ครั้งที่ 15 ประจำปีการศึกษา 2558

ตารางการแข่งขันกีฬาสักทองเกมส์ ครั้งที่ 15 ประจำปีการศึกษา 2558

ตารางการแข่งขัน

กีฬาสักทองเกมส์ ครั้งที่ 15 ประจำปีการศึกษา 2558

วันที่ 9-17 มีนาคม 2559
วันที่ ที่ เวลา ชนิดกีฬา คู่แข่งขัน สนาม รอบ ผลการแข่งขัน
9 มี.ค. 58 1 13.00 น. แชร์บอล (หญิง) ม่วง – ฟ้า สนามกีฬาในร่ม (โรงยิม) รอบแรก
2 13.30 น. แชร์บอล (หญิง) เขียว – ชมพู สนามกีฬาในร่ม (โรงยิม) รอบแรก
3 14.00 น. บาสเก็ตบอล (ชาย) เขียว – ม่วง สนามกีฬาในร่ม (โรงยิม) รอบแรก
4 14.30 น. บาสเก็ตบอล (ชาย) ฟ้า – ชมพู สนามกีฬาในร่ม (โรงยิม) รอบแรก
5 15.00 น. ฟุตซอล (หญิง) ชมพู – ฟ้า สนามกีฬาในร่ม (โรงยิม) รอบแรก
6 15.30 น. ฟุตซอล (หญิง) ม่วง – เขียว สนามกีฬาในร่ม (โรงยิม) รอบแรก
7 16.00 น. ฟุตซอล (ชาย) ม่วง – ฟ้า สนามกีฬาในร่ม (โรงยิม) รอบแรก
8 16.30 น. ฟุตซอล (ชาย) เขียว -ขมพู สนามกีฬาในร่ม (โรงยิม) รอบแรก
10 มี.ค. 59 1 16.00 น. วอลเลย์บอล (หญิง) ฟ้า – ม่วง สนามกีฬาข้างโรงอาหาร รอบแรก
2 16.30 น. วอลเลย์บอล (หญิง) ชมพู – เขียว สนามกีฬาข้างโรงอาหาร รอบแรก
3 17.00 น. วอลเลย์บอล (ชาย) ชมพู – ฟ้า สนามกีฬาข้างโรงอาหาร รอบแรก
4 17.30 น. วอลเลย์บอล (ชาย) ม่วง – เขียว สนามกีฬาข้างโรงอาหาร รอบแรก
11 มี.ค. 59 1 15.30 น. ฟุตบอล 11 คน เขียว – ม่วง สนามฟุตบอล รอบแรก
14 มี.ค. 59 1 15.30 น. ฟุตบอล 11 คน ชมพู – ฟ้า สนามฟุตบอล รอบแรก
15 มี.ค. 59 1 15.30 น. ฟุตบอล 11 คน สนามฟุตบอล ชิงอันดับ 3
16 มี.ค. 59 1 16.00 น. วอลเลย์บอล (หญิง) สนามกีฬาข้างโรงอาหาร ชิงอันดับ 3
2 16.30 น. วอลเลย์บอล (หญิง) สนามกีฬาข้างโรงอาหาร ชิงชนะเลิศ
3 17.00 น. วอลเลย์บอล (ชาย) สนามกีฬาข้างโรงอาหาร ชิงอันดับ 3
4 17.30 น. วอลเลย์บอล (ชาย) สนามกีฬาข้างโรงอาหาร ชิงชนะเลิศ
5 13.00 น. แชร์บอล (หญิง) สนามกีฬาในร่ม (โรงยิม) ชิงอันดับ 3
6 13.30 น. แชร์บอล (หญิง) สนามกีฬาในร่ม (โรงยิม) ชิงชนะเลิศ
7 14.00 น. บาสเก็ตบอล (ชาย) สนามกีฬาในร่ม (โรงยิม) ชิงอันดับ 3
8 14.30 น. บาสเก็ตบอล (ชาย) สนามกีฬาในร่ม (โรงยิม) ชิงชนะเลิศ
9 15.00 น. ฟุตซอล (หญิง) สนามกีฬาในร่ม (โรงยิม) ชิงอันดับ 3
10 15.30 น. ฟุตซอล (หญิง) สนามกีฬาในร่ม (โรงยิม) ชิงชนะเลิศ
11 16.00 น. ฟุตซอล (ชาย) สนามกีฬาในร่ม (โรงยิม) ชิงอันดับ 3
12 16.30 น. ฟุตซอล (ชาย) สนามกีฬาในร่ม (โรงยิม) ชิงชนะเลิศ
17 มี.ค.59 พักการแข่งขัน 1 วัน

 


 

กำหนดการพิธีเปิด

กีฬาสักทองเกมส์ ครั้งที่ 15 ประจำปีการศึกษา 2558

วันศุกร์ที่ 18 มีนาคม 2559

หมายเหตุ: นักกีฬาต้องมาร่วมกิจกรรมก่อนเวลาที่กำหนดไว้ และแต่งกายชุดนักกีฬาเท่านั้นในการลงแข่งขันกีฬาดังกล่าว มิฉะนั้นจะไม่ให้ร่วมแข่งขัน

ลำดับที่ เวลา กำหนดการ คู่แข่งขันระหว่าง หมายเหตุ
1 08.30 น. เริ่มเดินขบวนนักกีฬา ทุกสี
2 09.00 น. พิธีเปิดการแข่งขัน ทุกสี
3 09.30 น. การแข่งขันกรีฑา

 • 50 เมตร หญิง
 • 50 เมตร ชาย
 • 100 เมตร หญิง
 • 100 เมตร ชาย
 • 200 เมตร หญิง
 • 200 เมตร ชาย
 • 400 เมตร หญิง
 • 400 เมตร ชาย
 • 4 x 100  เมตร หญิง
 • 4 x 100  เมตร หญิง
ทุกสี
4 11.00 น. การแข่งขันประกวดเชียร์ 1 ทุกสี
5 13.00 น. การแข่งขันประกวดเชียร์ 2 ทุกสี
6 14.00 น. การแข่งขันกีฬาพื้นบ้าน

 • ชักคะเยอ
 • วิ่งกระสอบ
 • กระโดดเชือก
ทุกสี
7 15.30 น. ชิงชนะเลิศฟุตบอล ทุกสี
8 16.30 น. พิธีปิด ทุกสี