ประมวลภาพกิจกรรมกีฬาสักทองเกมส์ ครั้งที่ 15

ประมวลภาพกิจกรรมกีฬาสักทองเกมส์ ครั้งที่ 15

องค์การบริหารนักศึกษา ภาคปกติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด ร่วมกับสโมสรนักศึกษาคณะต่าง ๆ จัดกิจกรรมกีฬาภายใน “สักทองเกมส์” ครั้งที่ 15 โดยมีพิธีเปิดและปิดในวันที่ 19 มีนาคม 2559 ณ สนามกีฬากลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด สำหรับพิธีเปิดการแข่งขันในครั้งนี้ ได้รับเกียรติจากท่านอาจารย์จำนรรจ์ เสนาะเมือง ผู้อำนวยการสำนักงานมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด เป็นประธานในพิธีเปิด สำหรับการแข่งขันได้จัดแบ่งออกเป็น 4 สี ประกอบด้วยสีฟ้า (คณะมนุยศาสตร์และสังคมศาสตร์) สีชมพู (คณะวิทยาการจัดการ) สีเขียว (คณะครุศาสตร์) และสีม่วง (คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม)

นอกจากนี้แต่ละคณะสีได้จัดแต่งขบวนตลอดจนการแสดงประกอบจังหวะภายใต้หัวข้อ “ภาพยนตร์ยอดนิยม” โดยคณะสีฟ้าได้เลือกภาพยนตร์เรื่อง “แฮรีพอร์ตเตอร์” คณะสีชมพูได้เลือกภาพยนตร์ “ภารตะอินเดีย” คณะสีเขียวได้เลือกภาพยนตร์เรื่อง “แม่นาคพระโขนง” และคณะสีม่วงได้เลือกภาพยนตร์เรื่อง “สมเด็จพระนเรศวรมหาราช”