กิจกรรมเสริมสร้างศักยภาพบัณฑิตสู่การพัฒนาท้องถิ่น ครั้งที่ 3

กิจกรรมเสริมสร้างศักยภาพบัณฑิตสู่การพัฒนาท้องถิ่น ครั้งที่ 3

วันที่ 19 มีนาคม 2559 เวลา 13.00 น. โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีการจัดการโลจิสติกส์ ได้จัดกิจกรรมเสริมสร้างศักยภาพบัณฑิตสู่การพัฒนาท้องถิ่น ครั้งที่ 3 โดยพานักศึกษาชั้นปีที่ 3 เข้าศึกษาดูงานการจัดการโลจิสติกส์ของบริษัท มหาบูรพาผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์อาหารบรรจุกระป๋อง โดยการศึกษาดูงานในครั้งนี้ นักศึกษาได้เรียนรู้ถึงห่วงโซ่อุปทานของการผลิตผลิตภัณฑ์อาหารตั้งแต่การจัดหาวัตถุดิบ กระบวนการผลิต กระบวนการควบคุมคุณภาพ ซึ่งทางบริษัทฯได้รับมาตรฐานคุณภาพ GMP, HACCP, BRC, HALAL และ KOSHER กระบวนการจัดเก็บผลิตภัณฑ์ รวมถึงการกระจายสินค้าและจัดจำหน่าย รวมถึงการให้ความรู้จากทางวิทยากรของบริษัทฯ