กิจกรรมเสริมสร้างศักยภาพบัณฑิตสู่การพัฒนาท้องถิ่น ครั้งที่ 4

กิจกรรมเสริมสร้างศักยภาพบัณฑิตสู่การพัฒนาท้องถิ่น ครั้งที่ 4

เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2559 โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีการจัดการโลจิสติกส์ จัดกิจกรรมเสริมสร้างศักยภาพบัณฑิตสู่การพัฒนาท้องถิ่น ครั้งที่ 4 โดยนำนักศึกษาชั้นปีที่ 3 เข้าศึกษาดูงาน การจัดการโลจิสติกส์ของบริษัท โอเมก้า ออโต้พาร์ท จำกัด ผู้ผลิตสายไฟรถยนต์ โดยการศึกษาดูงานในครั้งนี้นักศึกษาได้เห็นถึงกระบวนการจัดการโลจิสติกส์ ตั้งแต่การรับวัตถุดิบ การจัดเก็บวัตถุดิบ การเบิกจ่ายวัตถุดิบ กระบวนการผลิต การจัดเก็บสินค้าสำเร็จรูป จนกระทั่งการขนส่งสินค้า ซึ่งทำให้นักศึกษาได้มองเห็นถึงกระบวนการทำงานจริงในสถานประกอบการจริง เสริมสร้างประสบการณ์ทางวิชาชีพได้เป็นอย่างดียิ่ง ซึ่งทางโปรแกรมวิชาฯ ได้รับการสนับสนุนและต้อนรับเป็นอย่างดีจากผู้บริหาร และทีมงานของทางบริษัท โอเมก้า ออโต้พาร์ท จำกัด อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก