ผลการประกวดวิดีโอคลิปประชาสัมพันธ์ห้องสมุด ในกิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุดประจำปีพ.ศ. 2559

ผลการประกวดวิดีโอคลิปประชาสัมพันธ์ห้องสมุด ในกิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุดประจำปีพ.ศ. 2559

ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด ได้มีการจัดกิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุดประจำปีพ.ศ. 2559 ระหว่างวันที่ 28 มีนาคม – 1 เมษายน 2559 ณ ห้องสมุด และบริเวณลานกิจกรรม ชั้น 1 อาคารสิรินธร มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก ซึ่งประกอบด้วยกิจกรรมอื่นๆ มากมาย โดยการประกวดคลิปประชาสัมพันธ์ห้องสมุด เป็นหนึ่งในกิจกรรมดังกล่าว ซึ่งได้มีการตัดสินการประกวดเมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2559 โดยผลการตัดสินมีดังนี้

  • รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ นักศึกษาโปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ ชั้นปีที่ 2
  • รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ได้แก่ นักศึกษาโปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ชั้นปีที่ 1
  • รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 ได้แก่ นักศึกษาโปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ชั้นปีที่ 2
  • รางวัลชมเชย ได้แก่ นักศึกษาโปรแกรมวิชาการประถมศึกษา ชั้นปีที่ 2

ติดตามรายละเอียดกิจกรรมได้ที่นี่