ขอเชิญสมัครเข้าร่วมกิจกรรม ASEAN Bus ประจำปีพ.ศ. 2559 ณ ประเทศในกลุ่ม ASEAN ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน

ขอเชิญสมัครเข้าร่วมกิจกรรม ASEAN Bus ประจำปีพ.ศ. 2559 ณ ประเทศในกลุ่ม ASEAN ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน

ASEAN Day 2016ข่าวดีสำหรับผู้ที่สนใจร่วมทริป ASEAN Bus ณ ประเทศอาเซียน 3 วัน 3 คืน และต้องการประสบการณ์ใหม่ ๆ ให้กับชีวิต งานวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด รับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม ASEAN Day ในวันพุธที่ 21 ธันวาคม 2559 ณ ห้องประชุมรตนมณี อาคารเฉลิมพระเกียรติ ผู้ที่สนใจสามารถสมัครด้วยตนเองได้ที่ งานศูนย์ภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด ชั้น 1 อาคารสิรินธร ได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 16 ธันวาคม 2559 ค่ะ งานนี้ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่ายใด ๆ ค่ะ รายละเอียดเพิ่มเติมดูได้จากรูปภาพด้านล่างนี้

นางสุกัญญา ธรรมธีระศิษฏ์

ผู้เขียนข่าว