ประกาศรับสมัครสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ TOEIC สำหรับนักศึกษา บุคลากร และบุคคลทั่วไป

ประกาศรับสมัครสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ TOEIC สำหรับนักศึกษา บุคลากร และบุคคลทั่วไป

งานศูนย์ภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด รับสมัครสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ TOEIC (Test of English for International Communication) โดยเปิดรับทั้งนักศึกษา บุคลากรของมหาวิทยาลัยฯ และบุคคลทั่วไป  สำหรับการรับสมัครครั้งนี้จะมีการจัดสอบ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก (วันและเวลาในการสอบจะแจ้งให้ทราบอีกครั้งหนึ่ง) อนึ่ง ค่าสมัครสอบมีรายละเอียดดังนี้

  1. นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด ค่าสมัครสอบ 700 บาท
  2. อาจารย์และบุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด  ค่าสมัครสอบ 1,000 บาท
  3. บุคคลทั่วไป ค่าสมัครสอบ 1,500 บาท

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ อาจารย์ถิรวิท ไพรมหานิยม

โทรศัพท์ 088 428 6814