ประกาศรับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม ASEAN Leadership 2017

ประกาศรับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม ASEAN Leadership 2017

ด่วนรับสมัครเพียง 12 คนเท่านั้น ภายในวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 60 นี้เท่านั้น
สำหรับนักศึกษาที่ต้องการพัฒนาศักยภาพของตนเองด้านภาษาต่างประเทศ ความเป็นผู้นำ แบ่งปันประสบการณ์และภาษาร่วมกันกับเยาวชนในอาเซียน ขอเชิญสมัครเข้าร่วมกิจกรรม ASEAN Leadership 2017

คุณสมบัติผู้สมัคร
  1. กำลังศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
  2. มีความเป็นผู้นำและมนุษย์สัมพันธ์ดี
  3. มีความสามารถในการสื่อสารภาษาต่างประเทศ เช่น จีน อังกฤษและอื่นๆ
กำหนดการกิจกรรม

17-21 กุมภาพันธ์ 2560 ณ น้ำตกอุทยานคลองลาน อุทยานแห่งชาติคลองลาน จ.กำแพงเพชร

ดำเนินการโดย

ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

สมัครได้ที่

อาจารย์ถิรวิท ไพรมหานิยม โทร. 0884286814 ฝ่ายกิจการพิเศษและวิเทศสัมพันธ์ อาคารสิรินธร มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด

ดาวน์โหลดใบสมัครเข้าร่วมกิจกรรม (คลิกเพื่อดาวน์โหลด)
ดาวน์โหลดรายละเอียดโครงการและกำหนดการ (คลิกเพื่อดาวน์โหลด)