นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด ได้รับรางวัลชนะเลิศการแข่งขันกีฬาเปตองประเภททีมชายคู่

นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด ได้รับรางวัลชนะเลิศการแข่งขันกีฬาเปตองประเภททีมชายคู่

นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด ได้รับรางวัลชนะเลิศการแข่งขันกีฬาเปตองประเภททีมชายคู่

มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด ขอแสดงความยินดีกับนายภานุกร ประกอบกิจ นักศึกษาโปรแกรมวิชาการจัดการทั่วไป ชั้นปีที่ 4 มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด ซึ่งได้รับรางวัลชนะเลิศเหรียญทองจากการแข่งขันกีฬาเปตองประเภททีมชายคู่ ในการแข่งขันกีฬานักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคเหนือ “ทะเลแก้วเกมส์” ครั้งที่ 29 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม จังหวัดพิษณุโลก โดยจัดการแข่งขันระหว่างวันที่ 6-10 กุมภาพันธ์ 2560 ที่ผ่านมา

นายสามารถ ยืนยงพานิช

ผู้เขียนข่าว