บุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด ร่วมงานวันมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ

บุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด ร่วมงานวันมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ

เมื่อเวลา 08.00 น. วันที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2560 นางจำนรรจ์ เสนาะเมือง ผู้อำนวยการสำนักงานมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด  พร้อมด้วยนายเอกรัฐ ปัญญาเทพ และนายนิพิฐพนธ์​ ฤาชา คณะทำงานศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชนชายแดนจังหวัดตาก ร่วมพิธีถวายพระราชสักการะและถวายความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เนื่องในวันมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ณ อาคารหอกิตติคุณ อำเภอเมือง จังหวัดตาก

สำหรับวันมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ นั้น คณะรัฐมนตรีได้ถวายพระราชสมัญญา “พระบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทย” แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ที่ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณต่อปวงชนชาวไทยและทรงพระปรีชาสามารถในด้านการช่าง  และคณะรัฐมนตรีได้กำหนดให้วันที่ 2 มีนาคมของทุกปีเป็นวันมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติอีกด้วย

ด้วยความสำคัญของการพัฒนานักศึกษาตลอดจนเยาวชนและประชาชนทั่วไปให้มีคุณลักษณะด้านทักษะฝีมือที่มีมาตรฐาน มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด จึงได้ขอรับการจัดตั้งให้เป็นศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน โดยได้รับอนุญาตจากกรมพัฒนาฝีมือแรงงานให้จัดตั้งตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงานพ.ศ.2545 ตั้งแต่วันที่  25 กันยายน 2558 ในสาขาอาชีพพนักงานการใช้คอมพิวเตอร์ (ประมวลผลคำ) ระดับ 1  ทั้งนี้ศูนย์ทดสอบดังกล่าวดำเนินการขับเคลื่อนโดยคณะทำงานศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชนชายแดนจังหวัดตาก ซึ่งมีเป้าหมายในการยกระดับทักษะด้านคอมพิวเตอร์และอินเทอร์แก่ประชาชนและเยาวชนเป็นหลักอยู่แล้ว จึงได้มีการสร้างความร่วมมือกับศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดตาก กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เพื่อสร้างเครือข่ายและพัฒนาให้ผู้รับการฝึกอบรมมีทักษะความรู้ในระดับมาตรฐานที่เป็นที่ยอมรับ ทั้งนี้หากท่านสนใจเข้ารับการอบรมและเข้ารับการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานทั้งสาขาพนักงานการใช้คอมพิวเตอร์ และสาขาช่างซ่อมไมโครคอมพิวเตอร์ สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ โทรศัพท์ 055-801664

นายเอกรัฐ ปัญญาเทพ

ผู้เขียนข่าว