หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 33 สำนักงานพัฒนาภาค 3 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา นำผ้าห่มมามอบให้กับนักศึกษาและตัวแทนราษฎรหมู่บ้านห้วยหินฝน หมู่ที่ 6

หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 33 สำนักงานพัฒนาภาค 3 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา นำผ้าห่มมามอบให้กับนักศึกษาและตัวแทนราษฎรหมู่บ้านห้วยหินฝน หมู่ที่ 6

เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2560  ทางหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 33 สำนักงานพัฒนาภาค 3 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก ได้นำผ้าห่มมามอบให้กับนักศึกษาหอพักมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด และตัวแทนราษฎรหมู่บ้านห้วยหินฝน หมู่ที่ 6 ภายใต้โครงการมอบผ้าห่มกันหนาวให้กับราษฎร เพื่อเป็นการช่วยเหลือราษฎรที่ประสบภัยหนาว  โดยมี พ.อ.อ. ภิวิศน์ สุธรรมวรโรจน์  ผบ.หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 33 สำนักงานพัฒนาภาค 3 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา เป็นประธานในการมอบ  มีท่านผู้อำนวยการและตัวแทนอาจารย์ร่วมมอบผ้าห่มครั้งนี้ด้วย  ณ หอประชุมศรีสักทอง  มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด

นางน้ำฝน สะละโกสา

ผู้เขียนข่าว