ผู้อำนวยการและคณาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด ได้เดินทางไปร่วมรดน้ำ ดำหัว ท่านชัยวุฒิ บรรณวัฒน์

ผู้อำนวยการและคณาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด ได้เดินทางไปร่วมรดน้ำ ดำหัว ท่านชัยวุฒิ บรรณวัฒน์

ผู้อำนวยการและคณาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด ได้เดินทางไปร่วมรดน้ำ ดำหัว ท่านชัยวุฒิ บรรณวัฒน์

ผู้อำนวยการและคณาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด ได้เดินทางไปร่วมรดน้ำ ดำหัว ท่านชัยวุฒิ  บรรณวัฒน์ อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมและสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดตาก ณ บ้านพักของท่านชัยวุฒิ   บรรณวัฒน์ ในวันที่ 20 เมษายน 2560 เวลา 10.30 น. โดยประมาณ ผู้อำนวยการและคณาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอดได้ร่วมรดน้ำ ดำหัวท่านชัยวุฒิ     บรรณวัฒน์และคุณวรวรรณ บรรณวัฒน์ ภริยา พร้อมรับของที่ระลึก เนื่องในโอกาสเทศกาลปีใหม่ไทย นอกจากนี้ เวลา 11.30 น. ได้ร่วมรับประทานอาหาร ณ บ้านพักของท่านชัยวุฒิ บรรณวัฒน์ โดยมีการจัดเลี้ยงอาหารให้กับหน่วยงานและประชาชนที่มาร่วมรดน้ำ ดำหัวอย่างมากมาย

 

ผู้อำนวยการและคณาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด ได้เดินทางไปร่วมรดน้ำ ดำหัว ท่านชัยวุฒิ บรรณวัฒน์ท่านชัยวุฒิ บรรณวัฒน์ เคยดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ตั้งแต่วันที่ 20 ธันวาคม 2551 จนถึง 6 มิถุนายน 2553 และตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม ตั้งแต่วันที่ 6 มิถุนายน 2553 จนถึง 9 สิงหาคม 2554 ซึ่งนับว่ามีบทบาทกับสถานศึกษาและเขตอุตสาหกรรมอย่างอำเภอแม่สอดอย่างยิ่ง

 

ผู้อำนวยการและคณาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด ได้เดินทางไปร่วมรดน้ำ ดำหัว ท่านชัยวุฒิ บรรณวัฒน์ประเพณีรดน้ำดำหัวเป็นพิธีต่อเนื่องจากวันสงกรานต์หรือวันขึ้นปีใหม่ของไทย เป็นประเพณีที่ แสดงถึงความเคารพนบน้อบต่อบิดามารดา ผู้ใหญ่ หรือผู้มีพระคุณ เป็นการแสดงออกถึงความกตัญญูกตเวที ของผู้น้อยและขอขมาลาโทษที่ผู้น้อยอาจเคยล่วงเกินผู้ใหญ่ อีกทั้งเป็นการขอพรเพื่อความเป็นสิริมงคล แก่ตนเองตลอดไป

นายกำภู สุจริตจันทร์

ผู้เขียนข่าว