ผู้อำนวยการ คณาจารย์และนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด ได้ร่วมในงานโครงการ ส่งเสริมประเพณีสงกรานต์ สืบสานวัฒนธรรมอาเซียน ตาก-เมียวดี

ผู้อำนวยการ คณาจารย์และนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด ได้ร่วมในงานโครงการ ส่งเสริมประเพณีสงกรานต์ สืบสานวัฒนธรรมอาเซียน ตาก-เมียวดี

ผู้อำนวยการ คณาจารย์และนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด ได้ร่วมในงานโครงการ ส่งเสริมประเพณีสงกรานต์ สืบสานวัฒนธรรมอาเซียน ตาก-เมียวดี “ม่วนล้ำวันสงกรานต์  สืบสานประเพณี  ด้วยไมตรีคนไทย ปันน้ำใจให้แก่กัน”   ในวันที่ 13 เมษายน 2560 เวลา 09.00 – 16.00 น. จัดโดยเทศบาลนครแม่สอด ร่วมกับ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดตาก และวัดมณีไพรสณฑ์ โดยนำนักศึกษาร่วมแสดงในพิธีเปิด ชุดการแสดงอาเซียนร่วมใจ  และร่วมแข่งขันการประกวดก่อพระเจดีย์ทราย และได้รางวัล รองชนะเลิศอันดับ 2 ประเภทความคิดสร้างสรรค์การประกวดก่อพระเจดีย์ทราย ในงานครั้งนี้

โดยภายในงานมีประเพณี ต่างๆตลอดทั้งวัน เช่น ร่วมพิธีสรงน้ำพระ ชมการแสดงพื้นบ้าน (ก๋องปูจา เตหน่าปกาเกอะญอ)  จ๊อย ค่าว สะล้อซอซึง ฟ้อนรำไทย-เมียนมาร์  แข่งขันก่อเจดีย์ทราย และชิมอาหารพื้นเมือง

นางสาวพัชรมณฑ์ อ่อนเชด

ผู้เขียนข่าว