มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด ร่วมพิธีวางพวงมาลาอนุสรณ์ผู้เสียสละจังหวัดตาก ประจำปี 2560

มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด ร่วมพิธีวางพวงมาลาอนุสรณ์ผู้เสียสละจังหวัดตาก ประจำปี 2560

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 30 เมษายน 2560 ผู้บริหารและบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด ได้เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาอนุสรณ์ผู้เสียสละจังหวัดตาก ประจำปี 2560 เนื่องด้วยจังหวัดตากกำหนดจัดงานพิธีวางพวงมาลาอนุสรณ์ผู้เสียสละจังหวัดตาก ประจำปี พ.ศ. 2560 ตั้งแต่เวลา 07.30 น. ณ บริเวณอนุสรณ์ผู้เสียสละจังหวัดตาก อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก เพื่อเป็นการระลึกถึงวีรกรรมของวีรชนผู้เสียสละชีวิตในการปฏิบัติหน้าที่ป้องกันประเทศชาติและพัฒนาพื้นที่ชายแดนในจังหวัดตาก

นายกำภู สุจริตจันทร์

ผู้เขียนข่าว