ผู้บริหารฯ คณาจารย์และบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด เข้าร่วมพิธีบำเพ็ญกุศล เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ วัดมณีไพรสณฑ์

ผู้บริหารฯ คณาจารย์และบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด เข้าร่วมพิธีบำเพ็ญกุศล เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ วัดมณีไพรสณฑ์

ด้วยอำเภอแม่สอด ได้กำหนดจัดพิธีบำเพ็ญกุศล เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในวันศุกร์ที่ 5 พฤษภาคม 2560 เวลา 17.30 น. ณ วัดมณีไพรสณฑ์ ตำบลแม่สอด อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก ผู้บริหาร คณาจารย์และบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด น้อมรำลึกถึงพระกรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ได้เข้าร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลโดยพร้อมเพรียงกัน นอกจากนี้ยังมีหน่วยงานราชการและบุคลากรในสังกัดอื่น ๆ และประชาชนทั่วไป เข้าร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลกันอย่างเนืองแน่น

นายกำภู สุจริตจันทร์

ผู้เขียนข่าว