ผู้อำนวยการฯ คณาจารย์และเจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด ร่วมแสดงมุทิตาจิตทำบุญวันเกิด 84 ปี พระราชวีรากร ณ วัดตรีรัตนาราม

ผู้อำนวยการฯ คณาจารย์และเจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด ร่วมแสดงมุทิตาจิตทำบุญวันเกิด 84 ปี พระราชวีรากร ณ วัดตรีรัตนาราม

ผู้อำนวยการฯ คณาจารย์และเจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด ร่วมแสดงมุทิตาจิตทำบุญวันเกิด 84 ปี พระราชวีรากร ณ วัดตรีรัตนารามเมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2560 ผู้อำนวยการฯ คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด ร่วมแสดงมุทิตาจิตทำบุญวันเกิด 84 ปี พระราชวีรากร(หลวงพ่อใหญ่)  อดีตเจ้าคณะจังหวัดตาก ปัจจุบันเป็นที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดตาก เจ้าอาวาสวัดตรีรัตนารม วัดหนองบัวคูณ ซึ่งจังหวัดตาก คณะกรรมการวัด คณะศรัทธาวัด พี่น้องประชาชนที่ศรัทธา ได้ร่วมน้อมจิตจัดงานแสดงมุทิตาจิต ทำบุญใหญ่วันเกิดอายุ 84 ปี ให้พระราชวีรากร หลวงพ่อใหญ่ หลวงพ่อครูบาวีเชียร ระหว่างวันที่ 2 – 3 พฤษภาคม 2560  วันที่ 2 พฤษภาคม วันเตรียมงาน และวันที่ 3 พฤษภาคม เป็นวันทำบุญใหญ่และแสดงมุทิตาจิต ที่วัดตรีรัตนารามหรือที่ชาวบ้านเรียก ว่า วัดหนองบัวคูณ เลขที่ 9/99 ถนนบัวคูณ เขตเทศบาลนครแม่สอด อ.แม่สอด จังหวัดตาก

นางสาวพัชรมณฑ์ อ่อนเชด

ผู้เขียนข่าว