แจ้งกำหนดการ กิจกรรมการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด ประจำปีการศึกษา 2560

แจ้งกำหนดการ กิจกรรมการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด ประจำปีการศึกษา 2560

เนื่องด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ประจำปีการศึกษา 2560

มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด จึงขอแจ้งกำหนดการ “กิจกรรมการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560”

ระหว่างวันที่ 15-16 มิถุนายน 2560 ณ ห้องรัตนมณี อาคารเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด ดังกำหนดการดังนี้

กำหนดการปฐมนิเทศน์

(คลิกเพื่อดาวน์โหลดกำหนดการ)

ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

สำนักงานมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด

โทร. 055-801664