มูลนิธิตั้งเซ็กกิม มีความประสงค์จะมอบทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560

มูลนิธิตั้งเซ็กกิม มีความประสงค์จะมอบทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560

มูลนิธิตั้งเซ็กกิม มีความประสงค์จะมอบทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560

มูลนิธิตั้งเซ็กกิม (บริษัท นานมี จำกัด) มีความประสงค์จะมอบทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560

ด้วย มูลนิธิตั้งเซ็กกิม มีความประสงค์จะมอบทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 จำนวน 20 ทุน ทุนละ 8,000 บาท ให้แก่นักศึกษาระดับปริญญาตรี ที่มีผลการเรียนดี มีจริยธรรม แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ให้มีโอกาสศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา เพื่อนำความรู้ความสามารถไปพัฒนาสังคมและประเทศชาติในอนาคต รายละเอียดตามโครงการสนับสนุนทุนการศึกษามูลนิธิตั้งเซ็กกิม ระดับอุดมศึกษา สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 15 สิงหาคม 2560

 

มูลนิธิตั้งเซ็กกิมมีความประสงค์จะมอบทุนการศึกษา

(คลิกเพื่อดาวน์โหลดเอกสาร)

ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

สำนักงานมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด

โทร. 055-801664