กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร มีความประสงค์มอบทุนการศึกษา ตามโครงการทุนนักศึกษามีความประพฤติดี มีค่านิยมหลัก

กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร มีความประสงค์มอบทุนการศึกษา ตามโครงการทุนนักศึกษามีความประพฤติดี มีค่านิยมหลัก

กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร มีความประสงค์มอบทุนการศึกษา ตามโครงการทุนนักศึกษามีความประพฤติดี มีค่านิยมหลัก

กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร มีความประสงค์มอบทุนการศึกษา

ตามโครงการ “ทุนนักศึกษามีความประพฤติดี มีค่านิยมหลัก”

ด้วยกองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร เห็นว่าควรปลูกจิตสำนึกให้นักศึกษาเห็นความสำคัญของค่านิยม เพื่อสร้างนิสัย การกระทำ การปฏิบัติตน ให้เกิดคุณค่าในสังคมไทย โดยเฉพาะในสังคมรั้วมหาวิทยาลัยไปสู่สังคมภายนอกสถาบัน จึงเห็นสมควรให้มีทุนการศึกษามอบให้แก่นักศึกษาที่ปฏิบัติตนเป็นเยี่ยงอย่างต้นแบบให้แก่นักศึกษาทั่วไป จึงเห็นควรให้มีโครงการ “ทุนนักศึกษามีความประพฤติดี มีค่านิยมหลัก”

 

กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร มีความประสงค์มอบทุนการศึกษา

(คลิกเพื่อดาวน์โหลดเอกสาร)

ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

สำนักงานมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด

โทร. 055-801664