ฝ่ายศิลปวัฒนธรรม ส่งตัวแทนนักศึกษาเข้าร่วมการแสดง ในชุดการแสดงชื่อ“อาเซี่ยนร่วมใจ” ณ ห้างสรรพสินค้าโรบินสันแม่สอด

ฝ่ายศิลปวัฒนธรรม ส่งตัวแทนนักศึกษาเข้าร่วมการแสดง ในชุดการแสดงชื่อ“อาเซี่ยนร่วมใจ” ณ ห้างสรรพสินค้าโรบินสันแม่สอด

เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2560 ฝ่ายศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด ได้ส่งตัวแทนนักศึกษาเข้าร่วมการแสดง ในชุดการแสดงชื่อ “อาเซี่ยนร่วมใจ” เนื่องในวันแถลงข่าวกิจกรรมส่งเสริมการลงทุนในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษตาก “คลินิกนักลงทุน 2017” ภายใต้โครงการเพิ่มศักยภาพการขับเคลื่อนเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก ณ ลานโปรโมชั่น ชั้น 2 ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดตากเป็นประธานในพิธี

ปุณณดา ทรงอิทธิสุข

ผู้เขียนข่าว