โปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด จัดกิจกรรมเข้าวัดอบรมธรรมะและบำเพ็ญประโยชน์ ณ วัดตรีรัตนาราม บ้านหนองบัวคูณ

โปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด จัดกิจกรรมเข้าวัดอบรมธรรมะและบำเพ็ญประโยชน์ ณ วัดตรีรัตนาราม บ้านหนองบัวคูณ

เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา ๖๕ พรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร  โปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด ได้จัดโครงการพัฒนาทักษะการเรียนรู้สำหรับนักศึกษารัฐประศาสนศาสตร์ กิจกรรม เข้าวัดอบรมธรรมะและบำเพ็ญประโยชน์  เมื่อวันศุกร์ที่ 21 กรกฎาคม 2560  วัดตรีรัตนาราม บ้านหนองบัวคูณ ต.แม่สอด อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก โดยมีพระราชวีรากร และ พระคำนึง มุนีวีโรเป็นวิทยากร

ช่อพฤกษ์ ผิวกู่

ผู้เขียนข่าว