ฝ่ายศิลปะและวัฒนธรรม จัดกิจกรรมอบรมแต่งหน้า ตามโครงการส่งเสริมพัฒนาและเผยแพร่กิจกรรมด้านทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม

ฝ่ายศิลปะและวัฒนธรรม จัดกิจกรรมอบรมแต่งหน้า ตามโครงการส่งเสริมพัฒนาและเผยแพร่กิจกรรมด้านทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม

เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2560 ฝ่ายศิลปะและวัฒนธรรม จัดกิจกรรมอบรมแต่งหน้า ตามโครงการส่งเสริมพัฒนาและเผยแพร่กิจกรรมด้านทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม ณ ห้องประชุมบุษราคัม อาคารเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด โดยมี นางจำนรรจ์ เสนาะเมือง ผู้อำนวยการสำนักงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด ได้ให้เกียรติมากล่าวต้อนรับ ท่านวิทยากร คุณธันย์รดี  จารุบารมีอนันต์  และนักศึกษาที่มาเข้าร่วมกิจกรรม ซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้ถือว่าเป็นกิจกรรมที่จะทำให้นักศึกษานำความรู้ที่ได้ไปต่อยอดในการแสดงและเผยแพร่ศิลปะและวัฒนธรรมต่อไป

นางสาวศิริพร บัวคำ

ผู้เขียนข่าว