ประชาสัมพันธ์ ขอเชิญประกวดขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ชิงถ้วยรางวัลและทุนการศึกษา

ประชาสัมพันธ์ ขอเชิญประกวดขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ชิงถ้วยรางวัลและทุนการศึกษา

ประชาสัมพันธ์ ขอเชิญประกวดขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ชิงถ้วยรางวัลและทุนการศึกษา การประกวดขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เพื่อเป็นการน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและเทิดพระเกียรติพ่อหลวงของแผ่นดิน ในวันพุธ ที่ 27 กันยายน 2560 ณ หอประชุมทีปังกรรัศมีโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

ประชาสัมพันธ์ ขอเชิญประกวดขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ชิงถ้วยรางวัลและทุนการศึกษา

เปิดรับสมัครตั้งแต่ วันที่ 1-20 กันยายน 2560 ณ พิพิธภัณฑ์สถานจังหวัดกำแพงเพชร เฉลิมพระเกียรติ (เรือนไทย) และสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร โดยผู้สมัครต้องส่งคลิปวีดีโอเพื่อใช้ในการคัดเลือกภายในวันที่ 20 กันยายน 2560

 

การประกวดแบ่งเป็น 3 ประเภท

  1. ระดับประถมศึกษา
  2. ระดับมัธยมศึกษา
  3. ระดับอุดมศึกษาและบุคคลทั่วไป

(คลิกเพื่อดาวน์โหลดใบสมัคร)


สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

โทร. 055-706-555 ต่อ 1601

Facebook : สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร