มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด ร่วมต้อนรับ คณะครูและนักเรียนจากโรงเรียนเซนต์โยเซฟแม่ระมาด เข้าทัศนศึกษา ณ อาคารกีฬาในร่ม

มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด ร่วมต้อนรับ คณะครูและนักเรียนจากโรงเรียนเซนต์โยเซฟแม่ระมาด เข้าทัศนศึกษา ณ อาคารกีฬาในร่ม

มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด ร่วมต้อนรับ คณะครูและนักเรียนจากโรงเรียนเซนต์โยเซฟแม่ระมาด เข้าทัศนศึกษา ณ อาคารกีฬาในร่ม

งานกีฬา ฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด

ร่วมต้อนรับ คณะครูและนักเรียนจากโรงเรียนเซนต์โยเซฟแม่ระมาด เข้าทัศนศึกษา

ณ อาคารกีฬาในร่ม มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด

 

วันที่ 21 พฤศจิกายน 2560 เวลา 09.00 น. – 11.00 น. คณะครู จากโรงเรียนเซนต์โยเซฟแม่ระมาด  ต.แม่ระมาด อ.แม่ระมาด จ.ตาก ได้นำนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 เข้าทัศนศึกษาดูงานนอกสถานที่ ณ อาคารกีฬาในร่ม มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด

โดยมี ดร.เอกรัฐ ปัญญาเทพ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักศึกษา ศิลปวัฒนธรรม และเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด อาจารย์สามารถ ยืนยงพานิช หัวหน้างานกีฬา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด อาจารย์ศศิกัญชณา บุญนาค อาจารย์ฝ่ายกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด นายวรกิต หงส์สา เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ งานกีฬา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด และนายสุทธิพงษ์  ไพรวัลย์หรรษา ประธานนักศึกษาโปรแกรมวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด ร่วมต้อนรับและเป็นวิทยากรให้ข้อมูลความรู้เกี่ยวกับระเบียบข้อบังคับในการใช้สนามกีฬาอเนกประสงค์ สระว่ายน้ำ ห้อง Fitness และอุปกรณ์กีฬา

 

อาจารย์ศศิกัญชณา บุญนาค

ผู้เขียนข่าว