ประกาศ รับสมัครคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งบุคคลเข้าทำงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 5 อัตรา

ประกาศ รับสมัครคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งบุคคลเข้าทำงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 5 อัตรา

มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด

มีความประสงค์จะดำเนินการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งบุคคลเข้าทำงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 5 อัตรา

จึงประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งบุคคลเข้าทำงานเป็นลูกจ้างชั่วคราวดังนี้

 

รายละเอียดคุณสมบัติผู้สมัคร


สอบถามรายละเอียด

สำนักงานมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด

222 หมู่ 7 ตำบลแม่ปะ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก

โทรศัพท์ 055801661