ประชาสัมพันธ์ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด เปิดสอบมาตรฐานคอมพิวเตอร์ ภาคเรียนที่ 2 ครั้งที่ 2

ประชาสัมพันธ์ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด เปิดสอบมาตรฐานคอมพิวเตอร์ ภาคเรียนที่ 2 ครั้งที่ 2

ประชาสัมพันธ์ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด

เปิดสอบมาตรฐานคอมพิวเตอร์ ภาคเรียนที่ 2 ครั้งที่ 2

 

งานเทคโนโลยีสารสนเทศ เปิดสอบมาตรฐานคอมพิวเตอร์ ภาคเรียนที่ 2 ประจำปี 2560 ครั้งที่ 2 โดยจะเปิดให้สอบในชุดที่ 1 และ 2

รับสมัครตั้งแต่บัดนี้จนถึง 25 ธันวาคม 2560 จำกัดจำนวน 240 คน เท่านั้น ที่เว็บไซต์ http://e-student.kpru.ac.th/web2016/main.html

สมัครสอบครั้งแรกฟรี ครั้งต่อไปครั้งละ 50 บาท

สามารถชำระเงินและรับใบเสร็จได้ที่

ฝ่ายการเงิน ห้องสำนักงานฯ ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด

 

ประกาศสมัครสอบวัดมาตรฐานคอมพิวเตอร์พื้นฐาน-2

 


สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

งานเทคโนโลยีสารสนเทศ ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด